BINERO GROUP AB

  0
  10
  Detailed Information
  Company name
  Description

  “Binero Group utvecklar och levererar moln- och plattformstjänster byggda på öppna standarder och öppen källkod. Vår specialistkompetens inom modern applikationsutveckling, automatisering och managering av molntjänster hjälper kunder till framgångsrik användning av moln- och plattformstjänster. Med våra tjänster som är skalbara, driftsäkra och i teknikens framkant har vi ett starkt erbjudande till såväl offentlig sektor och stora företag som till digitala tillväxtbolag.

  Aktien är listad på NASDAQ First North Growth Market.

  Kontaktuppgifter Redeye AB, Certified Adviser:
  Tel: +46 8 121 57 690, certifiedadviser@redeye.se”

  Contact Information