Navigo Invest AB (publ)

  0
  18
  Detailed Information
  Description

  “Pegroco är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.
  För ytterligare information om Pegroco kontakta:
  Victor Örn, VD Pegroco Invest AB, e post: victor@pegrocoinvest.com, Tel: 0708-63 64 01.”

  Contact Information