NOSIUM AB

  0
  9
  Detailed Information
  Company name
  Description

  NOSIUMs investerar i entreprenörer. Våra investeringar återfinns i entreprenörsdrivna och visionsdrivna företag där vi kan bistå företaget med mer än kapital. Vi äger, förvaltar och förvärvar aktier i företag där vi tror på en långsiktigt god värdeutveckling.

  Contact Information