SONETEL AB

  0
  12
  Detailed Information
  Company name
  Description

  “Sonetel är ett svenskt företag som tillhandahåller en Software-As-A-Service tjänst för småföretag globalt. Bolaget har betalande kunder i över 170 länder. Huvuddelen av företagets ca 30 anställda arbetar i dotterbolaget i Indien. Bolagets aktie (SONE) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

  Mer information om bolaget finns påwww.sonetel.com/sv/investerare//”

  Contact Information